Alaeddin Tepesi’nin tarihi bir hayli eskilere dayanmaktadır. Bulunan tarihi eserlere göre, ilk insan yerleşimleri Erken Tunç Çağı’nda, yani M.Ö. 3000’li yıllara tarihlendiriliyor. İlk başlarda Hitit krallığının egemenliği altında olan bu tepe ardından Lidyalıların hükümdarlığı altına girmiştir. 11. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan bu antik şehir Üçüncü Haçlı Seferi sırasında ağır bir işgale uğramıştır. Ardından tekrar Selçuklular tarafından ele geçirilen şehir sırasıyla Osmanlı İmparatorluğu, ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin toprakları içerisinde kalmıştır.