Triticum aestivum (buğday), Triticum cinsine bağlı bütün dünyada ıslahı yapılmış tek yıllık otsu bitki türüdür. Değişik araştırmacıların yaptıkları araştırmaların ışığında buğdayın gen merkezi olarak Güney Türkmenistan Anadolu, Batı İran ve Kafkasya kabul edilir.[kaynak belirtilmeli]

Karasal iklimi tercih eder. Buğday; unyem üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. Kabuğu ayrılabileceği gibi kabuğu ile de öğütülebilir. Buğday aynı zamanda çiftlik hayvanları için bir yem maddesi olarak da yetiştirilmekdedir. Hasattan sonra atık ürün olarak saman balyası çıkar. Enerji miktarı 1.18'dir.

İlçede 2018 yılı bitkisel üretim istatistikleri incelendiğinde Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler grubunda en fazla ekimi yapılan ürünün durum buğdayı olduğu görülmektedir. Ürünün toplam ekilen alanı 69.027 dekardır. Konya’da ekilen durum buğdayının %3,09’u ilçede ekilmektedir. İkinci sırada arpa gelmektedir. Arpa 2018 yılında ilçede 45.044 dekarlık bir alanda ekimi yapılmıştır. Bunların dışında en fazla ekimi yapılan ürünler sırasıyla 20.449 dekarlık alanda Buğday, Durum Buğdayı Hariç ve 9.926 dekarlık alanda şeker pancarı üretimidir. Konya’da ekilen lavantanın %84 gibi çok büyük miktarı ilçede ekilmektedir. Ayrıca Konya’da ekilen kırmızı mercimeğin %22’si ilçede ekilmektedir.