Konya Ereğli ilçesi Sazgeçit (Hortu) Beldesi, İvriz Suyu üzerinde bulunan köprünün kitabesi yok. Ancak çevresinde Selçuklular döneminden kalma bazı kalıntılarla karşılaşılmış. Köprünün Selçukluların son döneminde veya Karamanoğulları döneminde yapıldığı sanılmakta. Köprü Eski Aksaray-Ereğli Kervan yolu üzerinde. Düzgün kesme siyah taştan yapılmış olan köprüde çevredeki yapılardan toplanmış taşlar kullanılmış. Köprü 5 gözlü. Her iki tarafında taş korkuluklar bulunmakta. Köprünün yanında aynı isimde bir han bulunuyormuş zamanında…

Hortu (Sazgeçit) Köprüsü Sazgeçit mahallesindedir. Köprü beş kemerli olup yöresel düzgün kesme taştandır. Akgöl’ün ilkbaharda taştığı dönemlerde kullanılmak üzere yapılmıştır. Eski Aksaray Ereğli Kervan yolu üzerindedir. Karamanoğlu döneminde yapılmıştır. Köprü halen kullanılmaktadır. Yıllardır kullanılmayan ve kendi haline terk edilmiş olan Hortu hanı yok oluyor. Kerpiçten yapılan Hortu hanı geçmiş dönemlerde Selçuklu, daha sonraları Osmanlı ordularınca kullanılan ve Karacadağ bölgesi ve diğer yolcuların iskan ettiği 1222 yıllarında yapıldığı zannedilen temel taşında bulunan yunanca kitabelerin olduğu bazı taşların yerinde sökülerek götürüldüğü gözlenen tarihi (Hortu) Hanın bu günki hali içler acısı. Asırlardır gelen yolcuların barınak yeri olarak HORTU hanını kullanılmaktaydı, Ve sonunda HORTU HANI Arka duvarı göçmüş tam bir dram içinde kaderine yenik düştü ve han yıkıldı. Aslen Hortu’lu olan işadamı Ömer Süllü tarihi Hortu Hanın için: Selçuklu Devletinin ordusuna Osmanlı Ordularına insanlığa barık olmuş ecdat yadigarı Hortu Hanı sanki ölüme terk edilmiş. Bunu asla kabul edemeyiz. Bu han biz Türkmenlerin tarihi hanımızı kurtarmalıyız. Hortu Hanı Hortu Köprüsü Hortu Medresesi Bekdiklerin tapusudur. Selçuklular tarafından kurşun ile Konya bölgesinde tek yapılan köprü kuru köprüdür.

KAYNAK: EREĞLİ BELEDİYESİ