Karapınar ilçe merkezinin güneybatısında İnoba yayla yerleşmesinin de 40 m batısında bulunur . Obruk, 2008 yılında kalker, kil ve marnlı formasyonlar içinde oluşmuştur. Deniz seviyesine göre üst yüzey yüksekliği 1010 m.dir. Obruk, ilk oluştuğunda 25 m çapında ve 33 m derinliğinde iken bugün 29 m çapında ve 42 m derinliğe ulaşmıştır. Obruğun yayla yerleşmesine yakın mesafede yer alması büyük bir tehlike arz etmektedir. Burada yaşamaya devam eden aileler, Karapınar ilçe merkezine göç ettiğini belirtmişlerdir. Obruk oluşumu, yaylada küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanlar için önemli bir tehlike olarak görülmektedir.